ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IT – DNG SA

146

Παρουσίαση επιχείρησης
Η επιχείρηση «DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE» δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών και
συγκεκριμένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με σκοπό την χρηματοδότησή τους.

Στα πλαίσια της παραπάνω δραστηριότητας εντάσσεται η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, η διεξαγωγή μελετών και έργων σκοπιμότητας για την ένταξη ή/και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα και η παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η θέση αφορά στο τμήμα μηχανογράφησης.

Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία ιστοσελίδων και e-shop
 • Επίλυση καθημερινών ζητημάτων μηχανοργάνωσης (Δικτύωση υπολογιστών με κεντρικό Server και περιφερειακές συσκευές, ρύθμιση παραμέτρων σε λογισμικά Windows, Office, antivirus κα )
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Δυνατότητα επέμβασης στον κεντρικό server και το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας και
  εποπτεία της ομαλής τους λειτουργίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Γνώσεις αγγλικών
 • Γνώσεις Η/Υ (word, excel, outlook)
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

*Αποστολή βιογραφικών στο e-mail cv@dngsa.gr