ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΣΠΑ – BUSINESS CONCEPT A.E.

156

Η BUSINESS CONCEPT A.E., εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε Ιδιωτικές Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και σε Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα από το 2003, αναζητεί Σύμβουλο Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ) & Αναπτυξιακού Νόμου.

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη & υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
 • Σύνταξη & υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου
 • Διαχείριση επενδυτικών έργων, παρακολούθηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου & του ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.)
 • Επικοινωνία, καθοδήγηση & συνεργασία τόσο με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου όσο και με το λογιστήριο της εκάστοτε εταιρείας με στόχο την εντός των προδιαγραφών υλοποίηση των έργων καθώς και φορείς διαχείρισης, διαχειριστικές αρχές, Δ/νσεις Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των έργων
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, προς την εταιρεία
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που εμπλέκονται στην χρηματοδότηση των έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής ΑΕΙ, Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Tυχόν εμπειρία στη υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και τήρησης προθεσμιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Βonus επίτευξης στόχων
  • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας στο bcf3@bcf.gr.