ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Έναρξη – 23-06-2021 14:00

Λήξη – 23-06-2021 16:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

16/06/2021 4:21 p.m.
Σύντομη περιγραφή-Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου, Ιούνιος 2021
Το Διαδικτυακό Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου, διάρκειας 120 λεπτών, θα μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button τη Δευτέρα 23/06/2021, 14:00-16:00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες θα δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας accessibility.unipi.gr και θα τους αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email με το link στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα μέσα διεξαγωγής του σεμιναρίου αποτελούνται από παρουσίαση PowerPoint, διάλογο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων θέσπισης στόχων, δεξιοτήτων προγραμματισμού και συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης χρόνου. Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

 

 

http://accessibility.unipi.gr/events/time-management-seminar-june-2021/