ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – TELENAVIS Α.Ε.

146

Γραμματειακή Υποστήριξη

Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα · Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Περιγραφή

Η Telenavis Α.Ε. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, που παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες και
αναπτύσσει επιχειρηματικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας βασισμένες στην ευφυΐα
τοποθεσίας. Δραστηριοποιείται 21 χρόνια στην Ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές αγορές
στον τομέα της ψηφιακής χαρτογράφησης, της ανάπτυξης λογισμικού με δυνατότητα
εντοπισμού θέσεων. Τα προϊόντα και οι επιχειρηματικές λύσεις της Telenavis
χρησιμοποιούνται ευρέως από ιδιωτικές εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Επιχειρήσεις Μεταφορών
& Logistics.

Ψάχνουμε για ένα άτομο με εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης
χρόνου, του οποίου οι βασικές αρμοδιότητες θα είναι οι εξής:

 • Διαχείριση διάφορων διοικητικών θεμάτων γραφείου και υποστήριξη
  δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου/reception
 • Υποστήριξη εσωτερικής / εξωτερικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της
  σύνταξης και διανομής αλληλογραφίας, email, κ.λπ.
 • Ρύθμιση του καθημερινού προγράμματος και οργάνωση των ραντεβού της
  διοίκησης
 • Διατήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού συστήματος αρχειοθέτησης
 • Οργάνωση και διαχείριση ταξιδιών της διοίκησης
 • Διαχείριση παραγγελιών και προμηθειών γραφείου
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων σε PowerPoint και άλλων σχετικών αρχείων
 • Υποστήριξη στελεχών μάρκετινγκ στην οργάνωση διάφορων projects
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυση αναφορών / ερωτηματολογίων
  αξιολόγησης καταναλωτών
 • Χρήση τεχνικών ανάλυσης μάρκετινγκ για συλλογή σημαντικών δεδομένων
  (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναλυτικά στοιχεία διαδικτύου, βαθμολογίες
  κ.λπ.)
 • Ενημέρωση φύλλων xls., βάσεων δεδομένων και αρχείων με στατιστικές,
  οικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Απαιτούμενα προσόντα

 • 2+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • BSc/TEI/IEK πτυχίο είναι υποχρεωτικό
 • BSc σε Μάρκετινγκ, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο σχετικό πτυχίο θεωρείται συν
 • Επάρκεια σε Ms Office και πλοήγηση στο Internet είναι απαραίτητη
 • Ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια στα αγγλικά

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών βασισμένο στα προσόντα και τις δεξιότητες
 • Ευκαιρία για απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας σε μεγάλα έργα
  κορυφαίων οργανισμών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες
 • Laptop για εταιρική και προσωπική χρήση
 • Πρόσθετα οφέλη βάσει του επιπέδου και της απόδοσης
 • Προοπτικές εξέλιξης σταδιοδρομίας
 • Άνετο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Εάν ταιριάζετε στο προφίλ της θέσης και θέλετε να συνεργαστείτε με μια υψηλόβαθμη
ομάδα ταλαντούχων ατόμων, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο jobs@telenavis.com