ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

50

Σύντομη περιγραφή – Σεμινάριο Ψυχική ανθεκτικότητα: Τρόποι ενδυνάμωσης και Η συμβολή της σε περιόδους κρίσης, Ιούνιος 2021

Έναρξη – 11-06-2021 12:00

Λήξη – 11-06-2021 14:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80 – 82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ψυχική ανθεκτικότητα: Τρόποι ενδυνάμωσης και Η συμβολή της σε περιόδους κρίσης», διάρκειας 120 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button την Παρασκευή 11/06/2021, 12:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες θα δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας accessibility.unipi.gr και θα τους αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email με το link στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα μέσα και οι τεχνικές διεξαγωγής του σεμιναρίου αποτελούνται από παρουσίαση PowerPoint, διάλογο, βίντεο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους/τις συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες είναι: α) η απόκτηση γνώσης σχετικά με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, β) η εκμάθηση τρόπων ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, γ) η εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης (και συγκεκριμένα την περίοδο της πανδημίας covid-19).

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ