ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021-2022 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

203

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
σε τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες ή απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων
της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι/ες έχουν
αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων
που θέτει η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η στόχευση του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος
επικεντρώνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού
και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0.).

Γενικές Πληροφορίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν:

  • Έως 10 υποτροφίες
  • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
  • Στον επιστημονικό κλάδο «Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες»
  • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)
  • Για προγράμματα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Ίδρυμα Λάτση_Δημόσια Πρόσκληση_Μεταπτυχιακές Υποτροφίες_2021-2022