ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΟΙΟΣ

108

Νέα Σχέδια Υποτροφιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»

προσφέρει το Κέντρο Αριστείας Κοίος

 

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προσφέρει πέντε (5) υποτροφίες για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση και θα καλύπτουν μέχρι το 100% των διδάκτρων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους φοιτητές/τριες να υποβάλουν αίτηση για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα ICT (Information and Communication Technologies), λαμβάνοντας μηνιαίο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δύο σχέδια υποτροφιών:

  • Υποτροφίες για κάλυψη των διδάκτρων: Καλύπτει το 50% – 100% των διδάκτρων ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων.
  • Υποτροφίες για κάλυψη διδάκτρων και απασχόλησης: Εκτός από την υποτροφία για κάλυψη των διδάκτρων, θα παρέχεται και ένα μηνιαίο (ακαθάριστο) εισόδημα της τάξης των €750-€1100, αναλόγως των ωρών εργασίας, για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος». Η εργοδότηση θα γίνεται με ετήσιο συμβόλαιο το οποίο θα ανανεώνεται με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων είναι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 (5:00 μ.μ.). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.kios.ucy.ac.cy/images/Documents/Employment/KIOS_CoE_MSc_Student_Scholarships_Call_I_2021_EN.pdf 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται στα σημερινά πολύπλοκα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber-Physical Systems). Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση, στον έλεγχο, στη διαχείριση και στην ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, όπως τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Πρόγραμμα είναι μοναδικό διεθνώς στο αντικείμενό του, και ξεχωρίζει για το διεπιστημονικό του χαρακτήρα, καθώς και για τη διασύνδεσή του με τα πραγματικά προβλήματα κρίσιμων υποδομών της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα άρτιο συνδυασμό θεωρίας, τεχνολογικών εργαλείων, εφαρμογών και δεξιοτήτων, τα οποία συνδυάζονται με πρακτική εφαρμογή μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, με σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρίες σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεί η χρήση των άρτιων τεχνολογικών υποδομών και εργαστηρίων εξοπλισμένων με τεχνολογίες αιχμής του Πανεπιστημίου Κύπρου  για τις ανάγκες του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. Επίσης, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για απόφοιτους με πτυχίο (BSc) από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος. Επιπρόσθετα, προσφέρει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ευκαιρίες για περεταίρω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για πλήρη φοίτηση ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για μερική φοίτηση. Τα μαθήματα προσφέρονται από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London, και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22893460/62 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο msccis@ucy.ac.cy.