ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ICAEW

61

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έλαβε και προσφέρει στους φοιτητές του μία ακόμα απαλλαγή από Paper των επαγγελματικών εξετάσεων Λογιστικής του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Συγκεκριμένα, λαμβάνεται επίσης απαλλαγή για το Paper Law της επαγγελματικής εξέτασης ICAEW, με βάση την επιτυχημένη εξέταση στο υποχρεωτικό μάθημα του Εμπορικού Δικαίου.

Με τον τρόπο αυτό, οι απαλλαγές που λαμβάνονται στη βάση της επιτυχημένης εξέτασης μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ανέρχονται πλέον σε 5, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων απαλλαγών από τις σχετικές εξετάσεις.

Η λήψη απαλλαγής έχει ήδη συμπεριληφθεί στη σχετική βάση καταχώρησης απαλλαγών (credits for prior learning -CPL database) του ICAEW (https://apps.icaew.com/cpldirectory).

Περισσότερες Πληροφορίες