ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

223

Συνοπτική Περιγραφή:

Ο Υπεύθυνος Προνομίων Μελών σχεδιάζει και διαχειρίζεται τα προνόμια (εκπτώσεις, πρόσβαση σε υπηρεσίες κτλ.) που παρέχονται στα μέλη του Συλλόγου. Εργάζεται απομακρυσμένα (χωρίς φυσική
παρουσία), με ελεύθερο ωράριο, 5-10 ώρες/εβδομάδα. Παρέχεται υποστήριξη από Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Αρμοδιότητες της θέσης:
•       Έρευνα αγοράς
•       Ανάπτυξη & διαχείριση προνομίων για τα μέλη
•       Λήψη προσφορών
•       Επικοινωνία με προμηθευτές και φορείς
•       Συνεργασία με λοιπούς εθελοντές

Προδιαγραφές υποψήφιου:
Προσόντα/ενδιαφέροντα:
Διαθέτεις εμπειρία σε ή ενδιαφέρον να μάθεις τουλάχιστον δύο από τα κάτωθι: ανάπτυξη και διαχείριση εταιρικών πελατών, ανάπτυξη/πώληση υπηρεσιών, business development/management consulting, διαχείριση προμηθειών. Είσαι φοιτητής ή πτυχιούχος σε κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες ή στη διοίκηση επιχειρήσεων/οργανώσεων ή συναφές.

Δεξιότητες/χαρακτηριστικά:
Έχεις εχεμύθεια, επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, ευελιξία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση στον γραπτό λόγο, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και ενδιαφέρον για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αγαπάς το περιβάλλον και θέλεις να προσφέρεις στην κοινωνία των πολιτών και να δημιουργήσεις αποτελέσματα που θα ξεχωρίζουν.

Οφέλη για τον υποψήφιο:
Ως Υπεύθυνος Προνομίων Μελών θα εργάζεσαι χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας αυξημένη ευελιξία και δημιουργικότητα. Τα επιτεύγματά σου είναι άμεσα ορατά, καθώς τα προνόμια παρέχονται στην πράξη στα μέλη μας και προβάλλονται δημόσια με μια σειρά τρόπων. Θα αξιοποιήσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου, και θα αναπτύξεις νέες.  Παράλληλα, θα έχεις τη δυνατότητα να μοιραστείς τις ιδέες σου και να εμπλακείς ενεργά σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αν και η θέση ως εθελοντική είναι μη αμειβόμενη, θα έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς κατά προτεραιότητα τα προνόμια που θα εξασφαλιστούν.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα μίας (1) σελίδας και μια συνοδευτική επιστολή έως 200 λέξεων, στην οποία θα εξηγούν γιατί τους ενδιαφέρει η θέση, στο melissokomoi@gmail.com, με την ένδειξη «Υπεύθυνος Προνομίων Μελών».