ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

242

Σταδιοδρομία

Ευρύ πεδίο επαγγελματικής ενασχολήσεως.

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριές του για σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, ελεγκτικών/λογιστικών επιχειρήσεων, τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υπουργείων, διεθνών οργανισμών, εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και παραγωγικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πέραν των επιστημονικών γνώσεων που παρέχει, με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, εφάμιλλο των καλυτέρων πανεπιστημίων του κόσμου, το Τμήμα ενθαρρύνει, προωθεί και επιβραβεύει την άμιλλα, την αριστεία και την επαγγελματική νοοτροπία, επιδιώκοντας να εκπαιδεύσει ηγετικά στελέχη και υπεύθυνους πολίτες.

Τυπικά μονοπάτια σταδιοδρομίας.

α) Άμεση ένταξη στον επαγγελματικό στίβο και ανέλιξη μέσω της εργασίας, με πιθανή παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

β) Μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια, με πιθανή κατάληξη διδακτορικές σπουδές και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Τυπικές θέσεις εργασίας.

Μερικές από τις θέσεις εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος παρατίθενται κατωτέρω.

Πρόκειται για θέσεις ευθύνης οι οποίες απαιτούν από τα χρηματοοικονομικά στελέχη να

  • έχουν κριτική ικανότητα και δημιουργικότητα, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
  • συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση υψηλού επιπέδου με πρακτικό νου, για να δίνουν λύσεις σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπως αρμόζει σε αποφοίτους πανεπιστημιακής σχολής διοικήσεως επιχειρήσεων (Business School).

Περισσότερες Πληροφορίες