ΤΕΧΝΙΚΟΣ HELP DESK ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ

86

Η BROKERS UNION Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Γλυφάδα Αττικής, 1 άτομο για τη θέση:

Τεχνικός Help Desk Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων

Κύριες Αρμοδιότητες

Τεχνική Help Desk υποστήριξη Η/Υ, διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, δικτύου και τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Πληροφορικής, Τεχνολογικής Επιστήμης Υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, & οργανωτική συμπεριφορά.
 • Προϋπηρεσία τεχνικής κατάρτισης στη διάγνωση & επίλυση προβλημάτων.
 • Καλή γνώση χειρισμού και εγκατάστασης υπολογιστών, περιφερειακών δικτυακών συσκευών και υποδομών.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες απομακρυσμένης υποστήριξης.
 • Άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (Microsoft Office κλπ.).
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών (Network, Wireless, Cisco VoIP, LAN, VLAN).
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών system, domain & mail servers (Microsoft based).
 • Εμπειρία σε προϊόντα Security (Firewall , AntiSpam, Web Filtering).
 • Γνώσεις administration σε Server Virtualization.
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών δικτυακών συσκευών (Printers κλπ.).
 • καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.

Προσφέρονται :

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη για την εκκίνηση εργασιών, και την καλύτερη εξοικείωση.

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: agencycarriera@brokersunion.gr

Κωδικός Θέσης HDTS21