ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

58

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Έναρξη – 12-04-2021 14:00

Λήξη – 12-04-2021 16:00

Τοποθεσία – ΖΕΑΣ 80-82

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

 

05/04/2021 12:07 p.m.

Σύντομη περιγραφή-Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου, Απρίλιος 2021

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου, διάρκειας 120 λεπτών, θα μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button τη Δευτέρα 12/04/2021, 14:00-16:00. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες θα δηλώνουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας accessibility.unipi.gr και θα τους αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο email με το link στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Τα μέσα διεξαγωγής του σεμιναρίου αποτελούνται από παρουσίαση PowerPoint, διάλογο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα.

Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων θέσπισης στόχων, δεξιοτήτων προγραμματισμού και συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης χρόνου. Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021