ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – REAL ESTATE CONSULTANT – MARKETING MANAGER – REAL ESTATE ASSISTANT

178

Το γραφείο MykonosProperty , έχει αποκλειστική δραστηριότητα τις πωλήσεις ακινήτων.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μεσιτών (NAR). Τα ακίνητα προωθούνται σε όλες τις χώρες.

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο info@MykonosProperty.gr , για τις παρακάτω θέσεις.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι η έμφυτη ευγένεια, η προθυμία εξυπηρέτησης, η άνεση στις δημόσιες σχέσεις, η προσήλωση στην επίτευξη στόχων, η δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων καθώς και οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαμεσολάβησης.

Απαιτούνται: Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C1+), πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών, εξοικείωση με τη χρήση εφαρμογών social media, δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης αυτοκινήτου. (Παρακαλούμε, μη στείλετε βιογραφικό, αν δεν πληρούνται ΟΛΕΣ οι παραπάνω προϋποθέσεις)

Προσφέρονται: Άριστες συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση και υποστήριξη, σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής για εποχιακή (έως 30/10) ή μόνιμη απασχόληση.

Για όλες τις θέσεις πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μόνιμης διαμονής στη Μύκονο (παρέχεται κατοικία προσωρινής διαμονής για διάστημα 1-2 μηνών).

1) Real Estate Consultant

Η θέση αφορά την παροχή υποστήριξης και το συντονισμό όλων των συνεργατών και των εργασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων.

Συγκεκριμένα:

– την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της NAR
– την επαφή με υποψήφιους αγοραστές και την υπόδειξη των ακινήτων με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών
– το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και την αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειών που απαιτούνται έως την τελική ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας από τον πωλητή στον αγοραστή

2) Marketing Manager

Η θέση αφορά:

– τη προβολή της εταιρείας και των ακινήτων στο internet, με την χρήση όλων των μέσων (Site, Portals, Blog, Google Ads, Google Maps, Facebook, Instagram, κλπ)
– την επιμέλεια και υλοποίηση σχεδίων marketing και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο
– τη διαχείριση διαφημιστικού budget
– την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και την υπόδειξη τους σε αγοραστές

Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση όλων των εργαλείων προβολής αλλά και οι γνώσεις πληροφορικής για τη χρήση των αυτοματισμών ενημέρωσης των SM από το σύστημα CRM της εταιρείας.

3) Real Estate Assistant

Η θέση αφορά:

– την ευθύνη για την άψογη λειτουργία του γραφείου ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών (αγοραστών και πωλητών)

– την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και την υπόδειξη τους σε αγοραστές

Περισσότερες Πληροφορίες