ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΒ&Ο

157

ΑΓΓΕΛΕΙΑ ΙΒ&Ο

Εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε μηχανήματα γραφείου και ασφάλειας, αναζητά άτομο δυναμικό με εμπειρία στις πωλήσεις,  για ανάπτυξη και επέκταση πελατολογίου. Βασικές γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης καθώς και εξοικείωση με μηχανογραφικά προγράμματα υπολογιστών κρίνονται απαραίτητα.

Αποστολή Βιογραφικών email: info@ibando.gr