ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ – SERINTH

149

Η Serinth εμπορική εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων, με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία, έχοντας άριστη υποδομή, τεχνογνωσία και νέες ιδέες, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Διοικητικό Στέλεχος

Προσόντα:

 • Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και υπολογιστών
 • Γνώση διαγωνισμών του δημοσίου θα εκτιμηθεί
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, οργανωτικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Καθήκοντα:

 • Διαγωνισμοί δημοσίου: προετοιμασία και υποβολή προσφορών, ηλεκτρονικά στις διάφορες πλατφόρμες του δημοσίου καθώς και σε έντυπη μορφή.
 • Συμμετοχή στην επιλογή και ανάπτυξη του knowhow των νέων προϊόντων σε συνεργασία με τους οίκους του εξωτερικού και με τα αρμόδια τμήματα της εταιρίας.
 • Δημιουργία και αποστολή προσφορών σε key accounts εσωτερικού και εξωτερικού
 • Παραγγελίες σε προμηθευτές

Παροχές:

Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός, άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά (με κωδικό ΔΣ 3/21) στο hr@serinth.gr 

www.serinth.gr