ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – IDEC ΑΕ

159

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ   

Η IDEC ΑΕ με έδρα τον Πειραιά, αναζητά νέο/α για θέση πρακτικής άσκησης με αντικείμενο «Πρακτική άσκηση στην ασφάλεια πληροφοριών»

Η IDEC AE (www.idec.gr | www.trainingcentre.gr), είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Στα 32 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Συνεργάζεται με περισσότερους από 800 Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς , ενώ έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως εταίρος σε περισσότερα από 250 προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Περιγραφή πρακτικής:

 • Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών ασφάλειας πληροφοριών, ΑΕΟ, GDPR.
 • Συμμετοχή ως βοηθός ερευνητή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+): έρευνες πεδίου, σύνταξη αναφορών και εκπαιδευτικών υλικών, ενέργειες διάχυσης.
 • Προγράμματα:
 • 2020    Erasmus+ KA203    TRUE    TRUE – Transparency of Learning Outcomes through Blockchain Technology
 • 2020    Erasmus+ KA226    BEQUEL- Benchmarking for Quality Assurance in e-learning provision of VET education
 • 2020    Erasmus+ K226    DICYSTECH – Digital Training for Cybersecurity Students in Industrial Fields

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προπτυχιακός φοιτητής της σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  ή μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ

 • Πρότερη εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε εργασία
 • Ενδιαφέρον για απασχόληση στον τομέα της συμβουλευτικής
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Διάθεση για μάθηση
 • Ομαδικότητα
 • Διαπολιτισμικό πνεύμα
 • Επιθυμητή 2η γλώσσα

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@idec.gr

Παρέχεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης με αμοιβή.