ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – IDEC ΑΕ

205

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η IDEC ΑΕ με έδρα τον Πειραιά, αναζητά νέο/α για θέση πρακτικής άσκησης με αντικείμενο «Διοικητική υποστήριξη/ βοηθός ερευνητή»

Η IDEC AE (www.idec.gr | www.trainingcentre.gr), είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Στα 32 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Συνεργάζεται με περισσότερους από 800 Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως εταίρος σε περισσότερα από 250 προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Περιγραφή πρακτικής:

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων Erasmus+ και συγκεκριμένα συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών. Ενδεικτικές θεματικές: κοινωνική ένταξη, διαχείριση καινοτομίας, επιχειρηματικότητα, design thinking, ψηφιοποίηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων, διακρατικές συνεργασίες με Ασιατικές χώρες, κ.α.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων Erasmus+
 • Υποστήριξη στην προώθηση των εκπαιδεύσεων μέσω επεξεργασίας βάσεων δεδομένων.
 • Υποστήριξη/ animation των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας καθώς και των λογαριασμών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ

 • Πρότερη εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε εργασία
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων
 • Διαπολιτισμικό πνεύμα
 • Ομαδικότητα
 • Διάθεση για μάθηση
 • Εμπειρία διαβίωσης στο εξωτερικό

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από απόσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: info@idec.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χρονοπούλου Ξένια στο τηλέφωνο 2104286227.

Παρέχεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης με αμοιβή.