ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «PLAY: PLAY, LEARN, FIGHT BACK ANXIETY»

136

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Τομέας Επικοινωνίας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education).

Το “PLAY” στοχεύει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εικονικού μαθησιακού τρισδιάστατου περιβάλλοντος (3D Virtual World) με καινοτόμα στοιχεία gamification, που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστήμιων να προετοιμάζονται για τις διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο που να μειώνει το άγχος και να διεγείρει την πνευματική λειτουργία τους.

Για την προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι την Tρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης κ. Μιχάλη Σάββα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357 22411692.