ΘΕΣΗ ENTRY LEVEL ΣΤΗΝ MSC SERVICE CENTER GREECE LTD

357

Η MSC Service Center Greece Ltd(www.msc.com) ενδιαφέρεται να προσλάβει στο γραφείο Πειραιώς απόφοιτο ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, για κάλυψη θέσης διακρίβωσης/επεξεργασίας δεδομένων των φορτίων και πλοίων της MSC, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η θέση έχει άμεση και κατά αποκλειστικότητα επικοινωνία με το προσωπικό των γραφείων της MSC σε όλα τα λιμάνια του κόσμου.

Γίνε μέλος του ομίλου MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A., με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τους 77.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας από τη χώρα μας.

Γνώρισε εκ των έσω, τις ευκαιρίες απασχόλησής που υπάρχουν στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε Logistics, Pricing, Scheduling, Master Data,Shipmanagement, Liner Agencies, Service Centers, Planning Centers, Rails, Trucking, Cruises και πολλές άλλες εταιρείες του ομίλου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας, ή του εξωτερικού
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών, γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν
 • Συνέπεια, Υπευθυνότητα, Ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για άμεση πρόσληψη
 • Καμία Προϋπηρεσία

Παροχές:

 • Εργασία γραφείου σε ένα διεθνές και πολλά υποσχόμενο περιβάλλον, στον Πειραιά(5 λεπτά από τον Ηλεκτρικό Σταθμό)
 • Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου
 • Πλήρης απασχόληση (8ωρη)
 • Αμειβόμενες Υπερωρίες, σε περίπτωση που χρειαστεί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα με τα προσόντα
 • Συνεχής εκπαίδευση από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης
 • Ευκαιρίες απασχόλησής και στο εξωτερικό

Βιογραφικά(με θέμα ex Unipi Career office): grc-careers@msc.com