ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

664

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΖΗΤΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

ΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Υ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL : orion@orion-ms.com