ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

122

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

Έναρξη – 30-11-2020 11:00

Λήξη – 30-11-2020 13:00

Τοποθεσία – Καραολή και Δημητρίου 80

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

 

18/11/2020 11:32 p.m.

Σύντομη περιγραφή- εξ αποστάσεως εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: «Ένα βήμα πιο κοντά στη συνέντευξη επιλογής: Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή;»

 

Το εξ αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο (e-workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο «Ένα βήμα πιο κοντά στη συνέντευξη επιλογής: Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή;», διάρκειας 120’, θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2020, 11 π.μ.-13.00 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες φοιτητές/ -τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα accessibility.unipi.gr. Μετά τη δήλωση συμμετοχής, θα λάβουν αυτόματα έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), για να εγγραφούν στο εξ αποστάσεως εργαστήριο.

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του e-workshop περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό με παρουσίαση σε μορφή Powerpoint, το οποίο θα διαμοιραστεί στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες μέσω share screen, στοχευμένες ερωτήσεις και διάλογο και επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study), η οποία επίσης, θα κοινοποιηθεί στους/στις συμμετέχοντες/-χουσες μέσω share screen. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/-χουσών θα είναι δέκα (10) άτομα.

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-χουσες να έχουν:

  • κατανοήσει τους τρόπους και τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν, για να διαμορφώσουν ένα περιεκτικό, ελκυστικό και στοχευμένο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και μία αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή.
  • αντιληφθεί τη σημασία ενός καλοδομημένου βιογραφικού σημειώματος και μίας στοχευμένης συνοδευτικής επιστολής, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό ταίριασμα μεταξύ του προφίλ των προσόντων και των δεξιοτήτων τους με τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων ή φορέων όπου απευθύνονται κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
  • αποκτήσει τη δεξιότητα ανάδειξης των δυνατών τους σημείων και των βασικών τους ήπιων (soft skills) και σκληρών δεξιοτήτων (hard skills) στην αναζήτηση εργασίας.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

http://accessibility.unipi.gr/events/how-to-form-out-an-effective-curriculum-vitae-and-accompanying-letter-november-2020