SUP FREE HACKATHON ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

97

SUP Free hackathon Ελλάδα

χωρίς πλαστικά μίας χρήσης

Ο 1ος μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης. Προστατεύουμε ενεργά το φυσικό περιβάλλον και την υγεία μας. Αφήνουμε θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη μας.

Το SUP Free hackathon θα πραγματοποιηθεί ​11–13 Δεκεμβρίου 2020​, απομακρυσμένα με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο μαραθώνιος καινοτομίας ​SUP Free hackathon είναι η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας “​Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης​”. Στόχος του είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την ανοιχτή καινοτομία. Το εργαστήριο ​SUP Free Innovation Lab, ​το οποίο υποστηρίζεται από τη LiDL Ελλάς​, έχει ως στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) σε θέματα ​αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας ​SUP Free hackathon και, στη συνέχεια, έναν 5μηνο κύκλο υποστήριξης των λύσεων που θα προταθούν, ώστε οι πρωτότυπες εφαρμογές να μετασχηματιστούν σε παραγωγικές λύσεις.

Στόχος του μαραθωνίου καινοτομίας ​SUP Free hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες που μπορούν να έχουν εφαρμογή στην καμπάνια ενημέρωση, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην καθημερινότητα όλων μας.

Το ​SUP Free hackathon κινητοποιεί το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επενδύει ​στ​ις συνεργασίες, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί την καινοτομία. Εντάσσεται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (entrepreneurship) στην Ελλάδα και παράλληλα, για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου “brain drain,” δίνοντας στους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας.

Παράλληλη επιδίωξη του Sup Free hackathon είναι να προωθηθούν καταλύτες για την τοπική ανάπτυξη, όπως τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (​open data​) που αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας και η διασύνδεση με τους ​στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την πρωτοβουλία για την επιχειρηματική κουλτούρα ​shared value initiative​.

Στο ​SUP free hackathon μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί, προγραμματιστές, οικονομολόγοι, αναλυτές, περιβαλλοντολόγοι, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, μεμονωμένοι ή σε ομάδες, αλλά και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με την μείωση των πλαστικών μίας χρήσης και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή. Η διοργάνωση θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες και να συνεργαστούν για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

Οι ομάδες και οι λύσεις που θα διακριθούν θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν επί 5μηνο για την ανάπτυξη της λύσης τους σε παραγωγική εφαρμογή (φάση acceleration​).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ​SUP Free hackathon​ έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών για την επίτευξη ενός παγκόσμιου και κοινού στόχου: της προστασίας του περιβάλλοντος
 • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας και του brain drain
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
 • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα και στις προκλήσεις που απασχολούν τόσο τις θεματικές του μαραθωνίου όσο και τους πολίτες που ασχολούνται με συναφή θέματα
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας
 • Ενίσχυση της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες
 • Διασύνδεση της καμπάνιας με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της διασύνδεσης και της ανάδειξης καλών πρακτικών
 • Εφαρμογές ανταποδοτικής ανακύκλωσης πλαστικών
 • Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για ενημέρωση της κοινωνίας στον πυλώνα της αειφορίας και της κλιματικής αλλαγής
 • Εφαρμογές με την χρήση τεχνολογίας blockchain και data analytics
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογές δημιουργικής και κυκλικής οικονομίας με κύρια θεματική το περιβάλλον
 • Εφαρμογές για βιώσιμες πόλεις
 • Υλικά, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, δράσεων και ενεργειών
 • Εφαρμογές για πληροφόρηση στην κατανάλωση και ανταποδοτικά σχήματα στις αγορές (loyalty) καθώς και συνδεδεμένα συστήματα πληρωμών (wallets)

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Εγγραφή ως διαγωνιζόμενος: ​https://crowdhackathon.com/sup-free/register/ Εγγραφή ως υποστηρικτής: ​https://crowdhackathon.com/sup-free/supporters/ Κατάθεση ιδεών/προβλημάτων: ​https://hello.crowdapps.net/crowdhackathon-supfree/

Hashtags:

#supfreehackathongr

Αίτηση συμμετοχής ως διαγωνιζόμενος, αναπτύσσοντας ψηφιακές λύσεις:

https://www.crowdhackathon.com/sup-free/register/