ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

96

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Έναρξη – 19-11-2020 12:00

Λήξη – 19-11-2020 14:00

Τοποθεσία – Καραολή και Δημητρίου 80

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

 

Σύντομη περιγραφή-Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους, Νοέμβριος 2020

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους, διάρκειας 120 λεπτών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας skype (skype account: accessibility UniPi) την  Δευτέρα 19/11/2020, 12:00-14:00. Τα μέσα διεξαγωγής του αποτελούνται από παρουσίαση powerpoint, διάλογο και βιωματικές ασκήσεις. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών θα είναι δέκα άτομα. Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες είναι α) η απόκτηση γνώσης σχετικά με το τι είναι το άγχος και πώς εκδηλώνεται, β) η ενδυνάμωσή τους ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί/-ές όσον αφορά στην αντιμετώπισή του και γ) η εκμάθηση συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης άγχους. Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

http://accessibility.unipi.gr/events/stress-management-seminar-november-2020