ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – REWIP

1689

Είσαι εταιρεία?

Το REWIP είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στη στήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18 – 30 ετών) που φτάνουν σε μια νέα χώρα διαμονής στην ΕΕ και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την επίτευξη της ένταξης στην εργασία και ως επέκταση, κοινωνική ενσωμάτωση. Ανάμεσα στα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη των νέων μεταναστών, προσφύγων & αιτούντων άσυλο, είναι η δημιουργία της πλατφόρμας στην οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και εταιρείες να δημιουργήσουν τον δικό σας λογαριασμό και να αναρτήσουν μια εθελοντική θέση / πρακτική άσκηση. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους νέους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση προσφέροντας τον χρόνο & τις γνώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους οργανισμούς και στις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους καλωσορίζοντας νέους ανθρώπους και εντάσσοντάς τους στο δυναμικό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Είσαι απόφοιτος?

Το REWIP είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και στοχεύει στη στήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18 – 30 ετών) που φτάνουν σε μια νέα χώρα διαμονής στην ΕΕ και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την επίτευξη της ένταξης στην εργασία και ως επέκταση, κοινωνική ενσωμάτωση.

Νέοι/ες μετανάστες/τριες, πρόσφυγες και αιτούντες/σες άσυλο συχνά δεν έχουν επαφές με επαγγελματίες και εθελοντές που μπορούν να τους διδάξουν δεξιότητες σχετικές με την εργασία. Το REWIP έχει δημιουργήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να τους βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να συμβάλεις στο ταξίδι προς την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων με την εμπειρία και τη στήριξή σου, σε προσκαλούμε να κάνεις την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του REWIP (newcomer), συμπληρώνοντας πρώτα την αντίστοιχη φόρμα, έχοντας την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με νέους που αναζητούν καθοδήγηση για τα επόμενα βήματά τους!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.