ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «YNSPEED: YOUTH NEW PERSONAL & EMPLOYABLE SKILLS DEVELOPMENT»

332

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «YNSPEED: Youth new personal & employable skills development»

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις ως τις 2 Νοεμβρίου 2020 για την πλήρωση μιας (1) ή δυο (2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «YNSPEED: Youth new personal & employable skills development», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Η σχετική προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο www.ouc.ac.cy.

Το έργο YNSPEED έχει ως στόχο να προωθήσει καινοτόμες, σύγχρονες και ευέλικτες προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, που είναι πλέον απαραίτητες για έναν ενεργό και υπεύθυνο πολίτη. Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν τέσσερα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) σε επίκαιρα θέματα, όπως ψευδείς ειδήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επίκουρη Καθηγήτρια Jahna Otterbacher (jahna.otterbacher@ouc.ac.cy) ή με την Μονάδα Έρευνας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22411692.