ΣΥΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

26

ΣΥΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Έναρξη – 29-10-2020 11:00

Λήξη – 29-10-2020 13:00

Τοποθεσία – Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

Αριθμός Συμμετεχόντων – 10

Σύντομη περιγραφή- εξ αποστάσεως εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: «Συγγράφοντας την ιστορία της σταδιοδρομίας σου»

 

Το εξ αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο (e-workshop) επαγγελματικής ανάπτυξης «Συγγράφοντας την ιστορία της σταδιοδρομίας σου»διάρκειας 120’, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Skype (skype account: accessibilityUniPi) στις 29/10/2020, 11 π.μ.-13.00 μ.μ.. Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του e-workshop περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις σε μορφή word το οποίο θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/χουσες, στοχευμένες ερωτήσεις και διάλογο, αφήγηση, μεθοδολογία του κοινού (audience methodology), μέσω της οποίας διευκολύνεται η ανταλλαγή και επεξεργασία εμπειριών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων/χουσών θα είναι δέκα (10) άτομα. Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/χουσες να έχουν:

  • αναπτύξει επίγνωση για τις κύριες επιρροές στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία (π.χ.: οικογένεια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, σημαντικές εμπειρίες του παρελθόντος).
  • αναπτύξει αναστοχαστικότητα για θέματα ζωής και σταδιοδρομίας.
  • αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
  • ενισχυθεί σε ζητήματα αυτογνωσίας.
  • νοηματοδοτήσει σημαντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες.

 

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».