ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PLAY (PLAY, LEARN, FIGHT BACK ANXIETY)

193

Τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι για την αντιμετώπιση του φοιτητικού άγχους ο στόχος του ερευνητικού έργου PLAY (Play, Learn, fight back AnxietY)

Το φοιτητικό άγχος (με κύριες αιτίες την πίεση για αριστεία, τις εξετάσεις και το επαγγελματικό μέλλον) είναι πρόβλημα με ευρείες διαστάσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY», στο οποίο συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παιγνιώδους τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος, στο οποίο φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και ενήλικες) θα μπορούν να ασχολούνται με δραστηριότητες που θα τους προετοιμάζουν καλύτερα για την ακαδημαϊκή πλευρά της πανεπιστημιακή ζωής, ώστε να αντιμετωπιστεί το άγχος τους. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος, διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με φοιτητές διαφορετικούς από τους συνήθεις (εργαζόμενους, οικογενειάρχες, με μέση ηλικία τα 35+ έτη, συχνά σε κρίσιμη προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους) αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα για την υποστήριξη και προς ωφέλεια των φοιτητών του.

Το έργο “PLAY” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (δράση: Στρατηγικές Συμπράξεις) και το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην κοινοπραξία υλοποίησής του συμμετέχουν ως εταίροι, πέραν του ΑΠΚΥ, οι εξής φορείς: η εταιρία OptionsNet στην Πάτρα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Παιδικής Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP Europe) στην Ιρλανδία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI στην Πορτογαλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του: https://play2fightanxiety.eu/.