ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ASSISTANT ACCOUNTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ)

565

Μεγάλη Ανώνυμη Εταιρεία στο χώρο των Μεταφορών και του Τουρισμού ζήτα για άμεση στελέχωση στην Οικονομικής της Διεύθυνση :

Θέση : Assistant Accountant (Βοηθός Λογιστή)

Συνοπτικές Περιοχές Καθηκόντων της Θέσης :

 • Καταχώρηση Εξόδων (Εσωτερικού – Εξωτερικού)
 • Καταχώρηση Πληρωμών & Πληρωμές
 • Τιμολόγηση
 • Συμφωνίες Πελατών – Προμηθευτών
 • Φορολογικές Εργασίες (ΦΠΑ,Vies,Intrastat, Διπλή Φορολογία κτλ.)
 • Διαχείριση Αποθηκών
 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Εκτέλεση & Αξιολόγηση διαδικασιών Λογιστηρίου
 • Διάφορες ad-hoc εργασίες Λογιστηρίου

Απαιτούμενα Προσόντα Θέσης :

 • Πτυχίο Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης ή Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Excel, Word, κτλ.)
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για άνδρες)
 • Διάθεση για Εργασία
 • Ειλικρίνεια, Εχεμύθεια, Εντιμότητα, Ομαδικότητα

Προαιρετικά Προσόντα Θέσης (θα συνεκτιμηθούν εάν υπάρχουν) :

 • Γνώση Λογισμικού Sap
 • Γνώση συστημάτων Κρατήσεων & Διεθνών συστημάτων Εκκαθαρίσεων Κρατήσεων
 • Κάτοχος ACCA (Μέρος ή Ολοκληρωμένο)
 • Γνώση Μηχανογραφημένης Αποθήκης
 • Γνώση Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Projects Λογιστηρίου & Financial IT Projects
 • Εργασιακή Εμπειρία

Λοιπά Στοιχεία Αγγελίας

 • Τόπος Εργασίας : Αθήνα
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Επίπεδο Θέσης : Entry Level

Αποστολή Βιογραφικών στο pgiannoukos@skyexpress.gr