ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – IERAX

300
Ζητάμε ερευνητές για την Αττική.
Η ierax analytix είναι μια νεανική και δυναμική εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αγοράς, μοναδική για τη Β. Ελλάδα. Ασχολούμαστε με ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες, κυρίως για FMCG αγαθά.
Ζητάμε για την Αττική ερευνητές/τριες για ερωτηματολόγια έξω από καταστήματα.
Βασικός μισθός με ασφάλιση.
Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος -> https://ieraxanalytix.typeform.com/to/sspY44pk