ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ – COMMUNICATION FACTORY

174

H Communication Factory A.E, πιστοποιημένος χονδρέμπορος για την παροχή και την προώθηση ΛΑΧΕΙΩΝ και ΣΚΡΑΤΣ στην Ελληνική επικράτεια και ιδιοκτήτης καταστημάτων ΟΠΑΠ Play, αναζητά πωλητές για άμεση πρόσληψη με τα ακόλουθα δεδομένα :

Ασφάλιση μερικής απασχόλησης

  • Μηνιαία καταβλητέα αμοιβή για part time απασχόληση, 400 €
  • 2% bonus επί των πωλήσεων με την επίτευξη μηνιαίου στόχου πωλήσεων 3.600 € (part time πωλητές)

Η εταιρία παρέχει:

  • Άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π (Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων) και εξουσιοδότηση από τον ΟΠΑΠ
  • Ημερήσιο εκπαιδευτικό σεμινάριο τεχνικών πωλήσεων

Πληροφορίες : κ. Καίτη Πρελορέντζου, τηλ.: 210 2725190 ,  mail : k.prelorentzou@comfact.gr