ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-SHOP

377

Ζητείται απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για εργασία με σκοπό την οργάνωση e-shop.

Κύριος επαγγελματικός ρόλος: Διασύνδεση με επιχειρήσεις και φορείς, οργάνωση γραφείου, προώθηση υπηρεσιών e-shop.

Επιθυμητά προσόντα: Καλή χρήση Η/Υ (MS Office-Word, Excel, Internet), Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας, μεθοδικότητα-οργανωτικότητα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι παρακαλώ να αποστείλουν το cv τους στο: patirgabriel35@gmail.gr