FULL STACK SOFTWARE ENGINEER – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ

114

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

FULL STACK SOFTWARE ENGINEER

 Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Σε δύο (2) ΠΕ – Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER):

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που υπάρχει στην ως κάτω ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε. και υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα), όπως η Πρόσκληση ορίζει.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: Έως 31/7/2020 και ώρα 15:00

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ Α.Ε.: www.daem.gr