ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

874

Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της μοναξιάς στην Τρίτη Ηλικία: Εθελοντική προσφορά στην τηλεφωνική γραμμής στήριξης 

Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία με στόχο στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη των ηλικιωμένων για ανθρώπινη επαφή, να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση τους και να τους στηρίξει σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Το πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία” στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, στην οποία μπορούν να καλούν ηλικιωμένοι που βιώνουν μοναξιά/ κοινωνική απομόνωση ή/και οι φροντιστές, μέλη του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους.

Οι εθελοντές που θα υποστηρίξουν τη γραμμή, έχοντας λάβει εκπαίδευση από ειδικούς, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων για επικοινωνία και διασύνδεση. Παρέχεται εποπτεία καθώς και βεβαίωση συμμετοχής / μαθητείας.

Υπάρχει δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς από το σπίτι. Η δέσμευση κάθε εθελοντή διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Εθελοντισμού του Ινστιτούτου, κα. Ελένη Φαγογένη, ηλεκτρονικά στο volunteer@prolepsis.gr ή τηλεφωνικά στο 2106255700.