ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – UNICERT

233

Η UNICERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστημάτων Διαχείρισης, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, αναζητά συνεργάτες (3-4 άτομα) για την άμεση στελέχωση του τμήματος Πληροφορικής.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο τίτλου σπουδών με αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική Επιστήμη ή προπτυχιακός φοιτητής
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξοικείωση με εφαρμογή-υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (όπως πχ. Zoom, Clickmeeting, Skype, κα)
 • Καλή Γνώση  HTML, CSS
 • Βασικές Γνώσεις  PHP,  MySQL,  Javascript

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:

 • Γνώσεις και εμπειρία σε WordPress.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε Photoshop.
 • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια

Αρμοδιότητες:

 • Ανάθεση εργασιών διαχείρισης της εφαρμογής-πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning)
 • Επίβλεψη της αποτελεσματικής εκτέλεσης των εργασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ψηφιακής μάθησης (e-learning) (τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης)
 • Συμμετοχή στην επίλυση των καθημερινών τεχνολογικών αναγκών (φάσμα εργασιών) του τμήματος.

Παροχές:  Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση (στην έδρα της εταιρείας ΑΘΗΝΑ) ή και μερική (5ωρη απασχόληση)

Αποστολή βιογραφικών στο hr@unicert.gr