ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-NABLE GREECE

366

Εθελοντής/ντρια με αρμοδιότητες προώθησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και την αναζήτηση χορηγών για την e-Nable Greece

 

Περιγραφή

Ο εθελοντής/ντρια θα προβαίνει στην ενημέρωση   σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της e-Nable Greece σε πιθανούς ενδιαφερόμενους και θα αναλάβει την προσέγγιση πιθανών χορηγών.

Καθήκοντα

 • Εύρεση εταιρειών, οργανισμών, σχολών και κάθε είδους πιθανό ενδιαφερόμενο για την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της οργάνωσης.
 • Ενημέρωση των ανωτέρω για τα εκπαιδευτικά προγράμματα τηςe-Nable Greece, με στοχευόμενο υλικό ανά περίπτωση.
 • Εντοπισμός αναγκών της αγοράς και της σύγχρονης τάσης εκπαίδευσης.
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών χορηγών για την οργάνωση.
 • Διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων.

Συχνότητα:  περίπου 4-6 ωρών εβδομαδιαίως.

Ο κατάλληλος εθελοντής θα πρέπει….

 • Να έχει ευχέρεια χρήσης του προφορικού λόγου στα πλαίσια μιας ορθής εταιρικής επικοινωνίας.
 • Να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω email στα πλαίσια μιας ορθής εταιρικής επικοινωνίας.
 • Να είναι ευρηματικός και να διαθέτει εσωτερική υποκίνηση.
 • Να είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να είναι οργανωτικός και να προσέχει τις λεπτομέρειες.
 • Να σέβεται και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της e-Nable Greece, των εθελοντών, των εταίρων και των δωρητών της.

Εκπαίδευση & Εποπτεία

 • Αρχική εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση, τους στόχους και το όραμά της, διάρκειας 4 ωρών.
 • Συμμετοχή τις συναντήσεις της ομάδας με στόχο τον γενικό προσανατολισμό των εθελοντών μας.
 • Εκπαίδευση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της e-Nable Greece.
 • Εκπαίδευση σχετικά με το επικοινωνιακό προφίλ της οργάνωσης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.
 • Προσανατολισμός σχετικά με τους τομείς αναζήτησης πιθανών χορηγών και υποψήφιων εκπαιδευόμενων.
 • Ο εθελοντής θα συνεργάζεται με τον επόπτη του και θα αναφέρει την πρόοδό του σε εβδομαδιαία βάση.

Την εκπαίδευση και εποπτεία του εθελοντή θα αναλάβει ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Αντωνάκος Γιώργος.

Χρονική Δέσμευση – Τόπος Εργασίας

 • Ο εθελοντής θα αναλάβει την αναζήτηση προγραμμάτων για την e-Nable Greece για χρονικό διάστημα ίσο με 6 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασής του.
 • Ο εθελοντής θα εργάζεται από τον προσωπικό του χώρο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Απαιτείται να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή.

Τι θα κερδίσεις;

 • Ανάπτυξη και βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Κατάρτιση σχετικά με την διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής μιας οργάνωσης προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Εξοικείωση με το ελληνικό δίκτυο χορηγών και της χρηματοδοτικής τους πολιτικής.
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αναγνώριση των αναγκών της αγοράς σε θέματα εκπαίδευσης.
 • Διεύρυνση δικτύου γνωριμιών για μελλοντική εξέλιξη στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Εργασιακή εμπειρία. Εργασία με ομάδες, εργασία με προθεσμίες, εποπτευόμενη εργασία.
 • Συστατική επιστολή κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής εργασίας.

Μετά το διάστημα της εκπαίδευσης, στόχος της e-Nable Greece είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες και συνεργασίες, ώστε οι εθελοντές της να ενταχθούν σε επίσημα προγράμματα εθελοντισμού της E.E. (Solidarity Corps), που έχουν διεθνή αναγνώριση.

Επιπρόσθετα, στοχεύουμε να στείλουμε σε χώρες της Ευρώπης και χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,  εθελοντές μας, για εκπαίδευση σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και να οργανώσουμε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στην χώρα μας (Erasmus Youth Mobility programs).

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συνάμα να προβάλλετε το έργο της e-Nable Greece. Θα αποκτήσετε έτσι πολύτιμη εμπειρία σε δράσεις μετακίνησης νέων, εκπαίδευση σε θέματα που ορίζονται βάσει οδηγιών από την Ε.Ε., θα γνωρίσετε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, θα μάθετε να δράτε σε πολυπολιτισμικές ομάδες, θα αναπτύξετε δίκτυο γνωριμιών σημαντικό για την μετέπειτα επαγγελματική σας εξέλιξη και όλα αυτά θα είναι επίσημα αναγνωρισμένα με την λήψη πιστοποιητικών παρακολούθησης από τους τοπικούς διοργανωτές και με την λήψη Europass Mobility Certificates από την E.E.

Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε που συμμετέχεις στην ομάδα μας.

www.enabling.gr
➧info@enabling.gr
➧6909022192
Instagram ➧@enablegreece

Facebook  ➧@GreeceEnable

Εθελοντής:ντρια_με_αρμοδιότητες_προώθησης_των_προγραμμάτων_εκπαίδευσης_και_την_αναζήτηση_χορηγών_για_την_e-Nable_Greece