ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ E-NABLE GREECE

392

Εθελοντής/ντρια με αρμοδιότητες αναζήτησης  προγραμμάτων συμμετοχής της e-Nable Greece

 

Περιγραφή

Ο εθελοντής/ντρια θα προβαίνει σε διαρκής αναζητήσεις προγραμμάτων συμμετοχής ή προκηρύξεων, σχετικές με το αντικείμενο δράσης της οργάνωσης. Στόχος η συμμετοχή σε συμπράξεις και καινοτόμες δράσεις για την διάχυση της αποστολής της e-Nable Greece και για την εξεύρεση πόρων.

Καθήκοντα

 • Αναζήτηση σε Erasmus+ πλατφόρμες προγραμμάτων κατάλληλων για την συμμετοχή της e-Nable Greece. Αναζήτηση για:
  • Συμμετοχή σε συμπράξεις
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
  • Εκπαίδευση εθελοντών
  • Πρακτικές ασκήσεις εθελοντών
 • Αναζήτηση προγραμμάτων συμμετοχής της οργάνωσης σε προγράμματα που οργανώνονται στην Ελλάδα.
 • Αξιολόγηση καταλληλότητας συμμετοχής της οργάνωσης στο υπό εξέταση πρόγραμμα.
 • Ενημέρωση του υπεύθυνου επόπτη για τα πιθανά προγράμματα με περίληψη των βασικών σημείων αναζήτησης. Από κοινού λήψη της τελικής απόφασης συμμετοχής.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στο εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Συχνότητα: αναζήτηση περίπου 4-6 ωρών εβδομαδιαίως.

Ο κατάλληλος εθελοντής θα πρέπει….

 • Να έχει ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
 • Να μπορεί να παρουσιάσει τα ευρήματά του τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
 • Να διαθέτει υπολογιστή και να έχει ευχέρεια στην χρήση του.
 • Να είναι ευρηματικός και να διαθέτει εσωτερική υποκίνηση.
 • Να είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλία, να είναι οργανωτικός και να προσέχει τις λεπτομέρειες.
 • Να σέβεται και να διατηρεί την εμπιστευτικότητα της e-Nable Greece, των εθελοντών, των εταίρων και των δωρητών της.

Εκπαίδευση & Εποπτεία

 • Αρχική εκπαίδευση σχετικά με την οργάνωση, τους στόχους και το όραμά της, διάρκειας 4 ωρών.
 • Συμμετοχή τις συναντήσεις της ομάδας με στόχο τον γενικό προσανατολισμό των εθελοντών μας.
 • Εκπαίδευση σχετικά με τις ποικίλες πλατφόρμες και προγράμματα Erasmus+ που υπάρχουν, τους σκοπούς που εξυπηρετούν και πώς αυτά συνδέονται με τους στόχους της οργάνωσης.
 • Προσανατολισμός σχετικά με τον ελληνικό ιστό αναζήτησης προγραμμάτων που ενδεχόμενα αφορούν την οργάνωση.
 • Εκπαίδευση σχετικά με την νομική μορφή της οργάνωσης ώστε να ανιχνεύεται η καταλληλότητά της για συμμετοχή στο εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Εκπαίδευση σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε προγράμματος, όπως αυτά θα παρουσιάζονται στον επόπτη.
 • Ο εθελοντής θα συνεργάζεται με τον επόπτη του και θα αναφέρει την πρόοδό του σε εβδομαδιαία βάση.

Την εκπαίδευση και εποπτεία του εθελοντή θα αναλάβει o υπεύθυνος προγραμμάτων, Θανάσης Μιτζιφίρης.

Χρονική Δέσμευση – Τόπος Εργασίας

 • Ο εθελοντής θα αναλάβει την αναζήτηση προγραμμάτων για την e-Nable Greece για χρονικό διάστημα ίσο με 6 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασής του.
 • Ο εθελοντής θα εργάζεται από τον προσωπικό του χώρο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Απαιτείται να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή.

Τι θα κερδίσεις;

 • Κατάρτιση σχετικά με την σύνδεση της αποστολής μιας οργάνωσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την αγορά.
 • Κατανόηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής εκπαίδευσης των νέων και των επιμέρους στόχων που θέτει.
 • Κατανόηση του πεδίου ενεργοποίησης της ελληνικής αγοράς σχετικά με χρηματοδοτήσεις και παραδοτέα έργα.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων χρονικού προγραμματισμού και αρχειοθέτησης.
 • Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου ως απόρροια της ανάγκης παρουσίασης των πιθανών προγραμμάτων συμμετοχής της οργάνωσης.
 • Διεύρυνση δικτύου γνωριμιών για μελλοντική εξέλιξη στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Εργασιακή εμπειρία. Εργασία με ομάδες, εργασία με προθεσμίες, εποπτευόμενη εργασία.
 • Συστατική επιστολή κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής εργασίας.

Μετά το διάστημα της εκπαίδευσης, στόχος της e-Nable Greece είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες και συνεργασίες, ώστε οι εθελοντές της να ενταχθούν σε επίσημα προγράμματα εθελοντισμού της E.E. (Solidarity Corps), που έχουν διεθνή αναγνώριση.

Επιπρόσθετα, στοχεύουμε να στείλουμε σε χώρες της Ευρώπης και χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα,  εθελοντές μας, για εκπαίδευση σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και να οργανώσουμε τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στην χώρα μας (Erasmus Youth Mobility programs).

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συνάμα να προβάλλετε το έργο της e-Nable Greece. Θα αποκτήσετε έτσι πολύτιμη εμπειρία σε δράσεις μετακίνησης νέων, εκπαίδευση σε θέματα που ορίζονται βάσει οδηγιών από την Ε.Ε., θα γνωρίσετε άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς, θα μάθετε να δράτε σε πολυπολιτισμικές ομάδες, θα αναπτύξετε δίκτυο γνωριμιών σημαντικό για την μετέπειτα επαγγελματική σας εξέλιξη και όλα αυτά θα είναι επίσημα αναγνωρισμένα με την λήψη πιστοποιητικών παρακολούθησης από τους τοπικούς διοργανωτές και με την λήψη Europass Mobility Certificates από την E.E.

Η βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε που συμμετέχεις στην ομάδα μας.

www.enabling.gr
➧info@enabling.gr
➧6909022192

Instagram ➧@enablegreece

Facebook  ➧@GreeceEnable

Εθελοντής:ντρια_με_αρμοδιότητες_αναζήτησης_προγραμμάτων_συμμετοχής_της_e-Nable_Greece