ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

77

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διεξάγει μια έρευνα σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας. Θα χαρούμε πολύ αν μπορέσετε να προωθήσετε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριών από την εμπειρία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη διάρκεια της πανδημίας.

https://sites.google.com/view/exasurvey

Στην πρώτη σελίδα του παραπάνω συνδέσμου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται και σε φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους της Ερευνητικής Ομάδας.