ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ANALOGGROUP

349
Η Συμβουλευτική Εταιρεία Analog  ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Καλή γνώση/χρήσης Η/Υ (MS Office-Excel, Word κλπ).
  • Γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
  • Επαγγελματισμός,  ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.
  • Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Προοπτικές Εξέλιξης και επιμόρφωσης.

Παρακαλώ όταν αναρτηθεί η αγγελία κοινοποιήστε μου τον σχετικό σύνδεσμο. (τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο a.dhamo@analoggroup.gr)