ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

336

Αναζήτηση τελειόφοιτου-ης ή απόφοιτου-ης του Τμήματος Στατιστικής ή άλλου συναφούς πεδίου (π.χ. Πληροφορική, Μαθηματικά) για υποστήριξη στη διεξαγωγή κλινικής μελέτης στον τομέα της Οδοντιατρικής.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη ή Πολύ καλή γνώση Στατιστικής Ανάλυσης.
  • Όρεξη για δουλειά, ενδιαφέρον για την έρευνα
  • επικοινωνιακός-η
  • δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Εξαγωγή σαφών και άρτιων αποτελεσμάτων,  καθώς απώτερος στόχο αποτελεί η δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.
  • Παραγωγή λύσεων σε ενδεχόμενα εμπόδια για τη διεξαγωγή της μελέτης.

Η συνεργασία θα διαρκέσει έως και την ολόκληρωση της μελέτης, με προοπτική συνεργασίας σε μελλοντικές έρευνες.

Σημειώνεται ότι εφόσον η συνεργασία κριθεί επιτυχής θα γίνει σύσταση σε ευρύ κύκλο επιστημόνων και ερευνητών στον τομέα της υγείας.

Αποστολή βιογραφικών στο nikasmadent@gmail.com