ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

515

Πέντε υποτροφίες και ευκαιρίες εργοδότησης στο μεγαλύτερο

Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου,

στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems), προσφέρεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα προσφερθούν πέντε υποτροφίες (για κάλυψη 50% των διδάκτρων) σε νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επιπλέον, φοιτήτριες/ές που θα γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πλήρη ή μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος.

Η υποβολή των αιτήσεων εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ξεκινήσει και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ και στον ακόλουθο στο σύνδεσμο:

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι στις 3 Απριλίου 2020 (12:00 το μεσημέρι). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει άμεσα. Οι υποψήφιες/οι που υποβάλλουν αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα αξιολογούνται αυτόματα και για υποτροφία.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» μπορούν να το πράξουν μέσω της ανοικτής πρόσκλησης για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας και Καινοτομίας ή μέσω άλλων ειδικών προσκλήσεων για πλήρωση θέσεων Software/Research Engineer. Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις εργασίας στο «Κοίος» υπάρχουν στον ακόλουθο  σύνδεσμο: http://www.kios.ucy.ac.cy/index.php/employment-opportunities.html

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»  είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Παραδείγματα των υποδομών αυτών αποτελούν τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το πρωτοπόρο αυτό Πρόγραμμα είναι μοναδικό στο αντικείμενό του και ξεχωρίζει για το διεπιστημονικό του χαρακτήρα, καθώς και για τη διασύνδεσή του με τα πραγματικά προβλήματα υποδομών της βιομηχανίας. Πέραν των διαλέξεων και σεμιναρίων, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εφαρμοσμένη έρευνα και πρακτική άσκηση σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. Επιπρόσθετα, αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για απόφοιτους με πτυχίο από τους κλάδους της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος ή για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το Πρόγραμμα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για φοιτητές μερικής φοίτησης. Τα μαθήματα προσφέρονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.msccis.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα στο τηλ.: 22893460/62 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  msccis@ucy.ac.cy.