ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

407

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Θέσης ACC0220

Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για διαγωνισμούς υπηρεσιών σε έργα ΕΣΠΑ
 • Τιμολόγηση, καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών, πληρωμές, εισπράξεις, συμβάσεις – ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών
 • Γραμματειακή υποστήριξη οικονομικού τμήματος – λογιστηρίου
 • Διευθέτηση θεμάτων καθημερινής διοικητικής λειτουργίας και υποδομής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση γενικής λογιστικής και εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • ΆριστηχρήσηΗ/Υκαι MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Υπευθυνότητα, τήρηση προθεσμιών, ακρίβεια και συνέπεια

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
 • Γνώση χρήσης του λογιστικού προγράμματος Business EpsilonNet

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας
 • Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο account@cecl.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ACC0220.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 1 έτους.