ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

352

ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Χολαργό αναζητά φοιτητές ΑΕΙ με κατεύθυνση στη λογιστική για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλή Γνώση σε MS Office (Word, Excel, Outlook)

Καθήκοντα Θέσης:

  • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
  • Συμφωνία πελατών-προμηθευτών-τραπεζών
  • Υποστήριξη διαδικασίας έκδοσης μισθοδοσίας
  • Γενική υποστήριξη λογιστηρίου
  • Χρήση του πληροφοριακού συστήματος του Φορέα

Ο Φορέας προσφέρει:

  • Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη
  • Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

E-mail: coveramea@gmail.com