ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – SERINTH

275

Η Serinth εμπορική εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων, με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία, άριστη υποδομή, τεχνογνωσία, νέες ιδέες, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό λογιστή

Προσόντα:

 • Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (advanced in excel)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτή και προφορική
 • Εμπειρία 2-4 χρόνια σε ανάλογη θέση σε Λογιστήριο επιθυμητή
 • Πολύ καλή γνώση ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Λογιστικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, οργανωτικός, αποτελεσματικός
 • Συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
 • Επιθυμητή εμπειρία στη χρήση της λογιστικής εφαρμογής Κεφάλαιο
 • Εμπειρία σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών, διακίνησης, παρακολούθησης & ελέγχου αποθεμάτων – θα συνεκτιμηθεί, όχι απαραίτητη
 • Εμπειρία σε θέματα Διοικητικής υποστήριξης και εκπόνησης reports – θα συνεκτιμηθεί, όχι απαραίτητη

Παροχές:

Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός, άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης.


 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά (με κωδικό ΒΛ 01/20) στο hr@serinth.gr 

www.serinth.gr