ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

541

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποτροφίες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών για νέους ερευνητές

 Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του πανεπιστημίου την πραγματοποίηση διδακτορικών διατριβών για νέους ερευνητές. Οι θεματικές ενότητες και τα κριτήρια επιλογής θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.gr).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Ομ. Καθ. Γεώργιος Στάμου