ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNSHIP “I-WORK@NBG” – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2082
Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2020 νέο Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg” στοχευμένα στον τομέα της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, 20 νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 – 12 μηνών, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, συμμετέχοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!
 
Η υλοποίηση στοχευμένων και δομημένων Προγραμμάτων Internship εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους, και αποτελεσματική σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις θέσεις πρακτικής άσκησης, τις προδιαγραφές των θέσεων και τη διαδικασία επιλογής, περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας,https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg.