ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – TROIA SHIPPING

651
Ζητείται τελειόφοιτος τμήματος προγραμματισμού, ώστε να εκπαιδευτεί πάνω σε πρόγραμμα SOFTONE της Εταιρείας μας, για να κάνει Custom το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να γεφυρώσει λειτουργικά το υπάρχον πρόγραμμα από Βάση Δεδομένων ACCESS σε SOFTONE.
Επίσης, να αναλάβει όλη την διαχείριση των Social Media της Εταιρείας μας καθώς και την δημιουργία ηλεκτρονικών λιστών που αφορούν τους κωδικούς ανταλλακτικών / υλικών που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας.
Αποστολή βιογραφικών: info@troiashipping.com