ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

633

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Η ACTIONLINEεταιρεία επιλογής προσωπικού, αναζητά Υπάλληλο back office για λογαριασμό μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας, για την Αττική.

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος δικαιολογητικών και αιτήσεων ασφάλισης συμβολαίων
 • Επικοινωνία με πελάτες και δίκτυο συνεργατών για διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες που αφορούν καλύψεις ή μη του συμβολαίου
 • Καταχώριση δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα, data check
 • Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση αιτημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι, /T.E.I. /I.E.K. (ιδανικά με κατεύθυνση σε ασφαλιστική επιστήμη)
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (κλάδου ζωής και αυτοκινήτου)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πιστοποίηση (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Επιπέδου Α. Τράπεζα Της Ελλάδος

Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Συνεχής εξέλιξη και επιμόρφωση
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ