ΣΕΒ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΙ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ»

584

Ο ΣΕΒ στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, εγκαινιάζει μία ενημερωτική εκστρατεία για την προβολή επαγγελμάτων «με μέλλον». Βασική επιδίωξή, μέσα από την εκστρατεία «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», είναι:

  • Η ενημέρωση των νέων εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών και των ανέργων για τις διαδρομές σε επαγγέλματα με προοπτική
  • Η ανάδειξη της ανάγκης για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας προκειμένου να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
  • Η βελτίωση της ελκυστικότητας επιλεγμένων τεχνικών επαγγελμάτων με προοπτική.

Οι ειδικότητες στις οποίες εστιάζει η εκστρατεία του ΣΕΒ επελέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια:

  • Κρισιμότητα ειδικότητας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων
  • Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις
  • Βελτίωση των επιδόσεων του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια
  • Πρόβλεψη διεύρυνσης της ζήτησης λόγω τεχνολογικών ή άλλων μεταβολών.

Σε μία σειρά ολιγόλεπτων βίντεο, παρουσιάζονται 11 επαγγελματικές ειδικότητες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και αναδεικνύονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στις σύγχρονες διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επελέγησαν τα εξής 11:
1. Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
4. Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5. Τεχνικός Αυτοματισμών
6. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7. Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8. Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9. Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11. Χειριστής μηχανημάτων έργου.