ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – SERINTH

273

Η Serinth, εμπορική εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού με δραστηριότητα στους τομείς της διαιτολογίας, φυσιοθεραπείας, πνευμονολογίας, αθλητικής επιστήμης, αισθητικής/πλαστικής χειρουργικής και εναλλακτικής ιατρικής ζητεί:
Σύμβουλο Πωλήσεων

(Τμήμα Διαιτολογίας & Αθλητικής Επιστήμης)

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση υφιστάμενου & ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Δημιουργία ισχυρής και μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες με σκοπό τη συνεργασία για την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και διαχείριση τυχόν προβλημάτων με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
 • Καταχώρηση και ενημέρωση του πελατολογίου σε σύστημα CRM
 • Έρευνα αγοράς & ανάλυση του ανταγωνισμού
 • Στοχευμένη παρουσίαση του εξοπλισμού με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη και τα χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα των προϊόντων
 • Eπίτευξη του ατομικού στόχου πωλήσεων

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ (στον τομέα των θετικών ή τεχνολογικών επιστημών θα συνεκτιμηθεί)
 • Ηλικία άνω των 25 ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση των MS Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Οργάνωση, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό μισθό & bonus
 • Συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στο hr@serinth.gr  με κωδικό ΣΠ11/19