ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

599

Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, 14:00-16:00, Ζέας 80-82 6ος όροφος

Δηλώσεις συμμετοχής: accessibility@unipi.gr

Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους